RÖNNINGE HEMVÄRNSOMRÅDE 1940-1945 (DEL 7)

Hemvärnets Stridsskola i Vällinge 

Historien om skolans tillkomst kan läsas i skolans egen redogörelse, här skall endast beröras samhörigheten mellan Grödinge-Salems hemvärn och skolan.

Redan hösten 1942 deltog våra hemvärnsmän i arbetet med att röja upp kring huvudbyggnaden. Den var starkt förfallen, bl. a. växte träd mellan kalkstensplattorna på golvet och ut genom fönstren. Området kring byggnaden var igenvuxet. Hemvärnsmannen Hilding Hultgren i Salem, som bodde på Vällinge, berättade att ett av de bästa jaktpassen var just i skolporten. 

Den 27 juni 1943 invigdes HvSS och ur Grödinge-Salems hemvärn utgick då dubbla fanvakter och paraderande trupp, totalt cirka 50 man. Utöver detta hjälpte hemvärnsmännen till med handräckning. Grödinge och Salems lottakårer ansvarade för utspisningen av alla gäster och deltagare.

Redan från början var samhörigheten stor mellan skolan och bygdens hemvärn. Militära anläggningar av denna typ, med skarpskjutningar och sprängningar, har ibland svårt att accepteras av kringboende. Skolcheferna har genom sin goda kontakt med kringliggande marknyttjare lyckats få ett gott förhållande, vid skolans olika högtidligheter är alltid bygden representerad. 

Ute i landet har andra hemvärnsområden sina hemvärnsgårdar som samlingspunkt både för utbildning och trevnad. Inom Salem pågick tidigt förhandlingar med Stockholms Stad som var ägare till det gamla Lundby vid Lideby att detta ställe skulle kunna få hyras som hemvärnsgård. Av detta försök blev dock intet, och lika bra var det. Vi fick ju reservationslöst tillgång till skolans lokaler och instruktörer och all den hjälp vi kunde begära. Skolans lokaler blev som en hemvärnsgård för bygdens hemvärn. 

Alla väsentliga övningar, övningsskjutning, stridsskjutning, sprängtjänst, förbandsövningar m. m. har vi under alla år kunnat genomföra på HvSS. Det är svårt och det vore orättvist att ur den långa raden av duktiga instruktörer välja ut någon eller några att namnge. 

Del 1 – Start och rekrytering Del 6 – Ungdomsverksamheten
Del 2 – Organisation Del 7 – Hemvärnets stridsskola i Vällinge
Del 3 – Krigsuppgifter Del 8 – Salems och Grödinges lottakårer
Del 4 – Utrustning
Del 5 – Utbildning