Eskilstuna hemvärnskrets 1943

Kretsen bildades när fd. Strängnäs hemvärnskrets delades upp i Malmköpings resp. Eskilstuna hemvärnskrets.

Hemvärnsområde

Hemvärnsbefälhavare

Födelsedat

Yrke/Titel

Förordnad

433:1 Nästhulta hvo A.L. Jägerklou 1881-12-27 Inspektor 1940-07-03
433:2 Husby Rekarne hvo Helmer Bylin 1888-05-26 Folkskollärare 1940-07-30
433:3 Ärla hvo Richard Hasselkvist 1893-07-15 Byggn. Verkmästare 1940-06-14
433:4 Länna hvo Otto S. Öhlin 1888-04-09 Arrendator 1940-07-25
433:5 Åkers hvo Gunnar Lundquist 1894-07-26 F.d. Sergeant 1940-06-18
433:5 v. Åkers krutbruk
433:6 Mariefred stad – Kärnbo hvo Eskil Jansson ? Kontorist 1940-06-26
433:7 Taxinge hvo Carl O. Pettersson 1890-01-26 Byggmästare 1904-06-14
433:8 Västermo hvo P.A. Lundgren 1892-05-03 f.d. styrman 1940-07-23
433:9 Öja hvo Gustav Söderberg 1898-09-12 Verkstadsägare 1940-06-25
433:10 Lista hvo G. Emil Peterson 1891-06-05 Herr
433:11 Gillberga hvo Ragnar Hagström 1885-05-17 Kontraktsprost 1940-08-14
433:12 Eskilstuna stads hvo C. Gust. Andersson 1892-09-01 Civilingenjör 1940-06-26
433:12 v 1. Telegrafverket
433:12 v 2. Postkontoret
433:12 v 3. Sekundärstation, Älvkarleby, Kraftverk
433:12 i. Industrihemvärn