Lv 231 Fo 44 – Baltic

Från den lilla bergshöjden i södra delen av Södertälje blickar vi ut över transformatorstationen en sommardag 2016. Transformatorstationen var ett av de 30-tal skyddsföremål som skulle värnas under 1940-talet. Även närliggande Aktiebolaget Baltic verkstäder var extra skyddsvärda, kanske på grund av att de tillverkade material åt krigsmakten.

AB Baltic började sin verksamhet 1906 med att tillverka separatorer, men under krigsåren tillverkades verktyg, sikten till kanoner, stativ för kulsprutor, lavetter och luftvärnsstativ åt krigsmakten. Företaget hade under 1942 över 400 anställda.

Uppe på höjden hade ett enklare torn av trä byggts för en 20 mm luftvärnsautomatkanon. Tornet ska enligt uppgift ha funnits kvar långt efter världskrigets slut, innan det raserades. Ytterligare en 20 mm lvakan fanns placerad i en ställning på taket av Baltics bostäder som är rivna sedan slutet av 1980-talet.

Källa: KrA, Stockholms försvarsområde 1943.
Källa: KrA, Stockholms försvarsområde 1943.

Förklaring till skissen

A, B, C och D på skissen symboliserar värn av betong. E var ett äldre värn av trä. Samtliga är idag raserade. Hela ställningen var inhägnad med stormhinder av taggtråd.

20A var en 20 mm luftvärnsautomatkanon i trätorn. Måste ha varit en svindlande upplevelse att stå där uppe och avfyra den med en total vikt av ca 300 kg luftvärnslavetten inkluderad. Det bör ha svajat en del.

0045
Foto: Privat

20B var en 20 mm luftvärnsautomatkanon i ställning på taket till den numera rivna byggnaden. Bilden till vänster är från hösten 1943. Uppe i tornet syns kanonröret sticka ut. Det ser också ut som att det funnits en mindre byggnad nära tornet. Kanske var det förläggning eller förråd.

 Vad finns kvar att se idag?

Nedanför höjden finns en igentäppt ingång till ett skyddsrum av blocktyp. Jag har tidigare skrivit om hamnarnas luftskydd där jag antagit att detta har hört samman med den verksamheten. Dock kan det lika gärna varit ett skyddsrum för Baltics personal. Skyddsrummet bedöms vara litet och inte insprängt i berg vilket bättre stämmer in på det förstnämnda.

På platsen idag kan man se mindre lämningar av husgrunder samt några små spår efter tornets infästningar och mystiska öglor i berget lite här och där.

överskeppning KUNDE slutat i katastrof

Det var sommaren den andra juni 1944 kl. 02.10 som förbandets luftbevakningspost plötsligt såg i sin kikare att man på andra sidan viken höll på att ilasta överskeppningsbåtar. Troppchefen N. A. Ericson utgick omedelbart med en patrull och fann då två båtar som lagt till i viken 100 meter söder om AB Baltics verkstäder. Han fick Efter förhör med manskapet på plats fick troppchefen besked att det var AIHS med personal från ingenjörstrupperna som övade överskeppning. Då denna övning inte hade meddelats luftvärnstroppen eller tf. platsbefälhavaren i Södertälje (Karl Erhard) var troppen beredd på att öppna eld.

tornfundament2
tornfundament1

fastenoggla

 

 

 

 

Flera läsare har hört av sig efter att denna text publicerades, och berättar att det för ungefär tio år sedan fanns ett torn i betong på platsen. Möjligen kan det ha tillkommit på 1950-1960 talet.

 

 

 

 

 

Vet du mer kring denna plats? Har du en gammal bild på tornet eller som är tagen från tornet? Vet du när tornet revs, eller har du andra intressanta upplysningar. Tveka inte att höra av dig via kontaktformuläret.