Strängnäs hemvärnskrets 1940-1943

Strängnäs hemvärnskrets bildades 1940 och löd under Södermanlands inskrivningsområde (I 10). Här ingick hela 49 hemvärnsområden, vilket torde blivit en utmaning att leda för kretshemvärnsbefälhavaren. Under 1942 års omorganisation infördes försvarsområden och därför ändrades indelningen i kretsar likaså. Strängnäs försvarsområde (fo 43) var nu uppdelat i tre ungefär lika stora kretsar med ca 25 hemvärnsområden per styck, nämligen; Nyköping hvk, Malmköping hvk och Eskilstuna hvk.

Den första kretschefen som förordnades var en fd kapten från I 10, H. Lindhé. Hans förordnande upphörde sista juni 1940, vilket innebär att han endast var chef i en knapp månad. Som ersättare förordnades Lennart Bernadotte, som var fd löjtnant i K 3 reserv. Han förordnande gällde i högst tre år.

Prins Lennart Bernadotte föddes 8 maj 1909 i Stockholm och avled 21 december 2004 i Tyskland. Han föddes som svensk prins med titeln hertig av Småland. År 1932 Gifte han sig utan kungens samtycke och gick därmed enligt grundlagen miste om sin plats i tronföljden. Efter detta kallades han herr Bernadotte. Den andra juli 1951 blev han adlad av storhertiginnan Charlotte i Luxemburg och kallades därefter Lennart Graf Bernadotte af Wisborg.

Nedan en förteckning av hemvärnsområdena som ingick och förordnade hemvärnsområdesbefälhavare i september 1940. Några av områdena hade då ännu inte utsett sina chefer.

Hemvärnsområde

Hemvärnsbefälhavare

Födelsedat

Yrke/Titel

Förordnad

10:30 Bettna hvo Ej uts.
10:31 Vrena hvo Ej uts.
10:32 Husby Oppunda hvo Sven Andersson 1896-04-18 Agronom 1940-06-18
10:33 Östra Vingåkers hvo John Carlsson 1894-02-19 Herr 1940-06-20
10:34 Katrineholms stads hvo Gösta Andersson 1895-03-10 Direktör 1940-06-27
10:35 Stora Malms hvo Gustav Pettersson 1886-01-21 Skogvaktare 1940-06-27
10:36 Lerbo hvo Erik Gustafsson 1887-05-29 Lantbrukare 1940-07-03
10:37 Blacksta – Vadsbro hvo Edvin Forsberg 1891-03-03 Slaktare 1940-06-25
10:38 Forssa hvo Sigurd Andersson 1894-01-28 Skogvaktare 1940-07-25
10:39 Årdala hvo Oscar Larsson 1894 Skogvaktare 1940-07-25
10:40 Västra Vingåkers hvo Oscar Wilhelmsson 1893-10-05 Herr 1940-06-16
10:41 Sköldinge hvo Sixten Sundström 1897-10-24 Herr 1940-06-20
10:42 Flens hvo Carl Seabon de Woul 1895-03-19 Köpman 1940-06-25
10:43 Hyllinge – Helgesta hvo Alf Grinndal 1888-08-03 Forstmästare 1904-06-18
10:44 Björnlunda hvo Artur Andersson 1883-11-05 f.d. polisman 1940-07-30
10:45 Frustuna – Kattnäs hvo Walter Schytte 1898-10-10 Källarmästare 1940-06-20
10:46 Österåkers hvo Gustav Andersson 1906-11-21 Kalkarbetare 1940-07-03
10:47 Julita hvo Albin L. Carlsson 1887-10-29 Chaufför 1940-06-14
10:48 Floda hvo Axel Fr. Andersson 1884-04-09 Handlanden
10:49 Mellösa hvo P.W. Nelson 1891-02-27 Ingenjör 1940-07-09
10:50 Malmköping – Lilla Malma hvo Magnus Rudberg 1888-11-03 Grosshandlare 1940-06-20
10:51 Dunkers hvo Edvard Boklund 1897-10-03 Inspektor 1940-07-30
10:52 Gryts hvo Edvin Pettersson 1894-06-29 Urmakare 1940-07-09
10:53 Dillnäs – Gåsinge hvo Kristian Johnsson 1891-02-12 Nämndeman 1940-06-25
10:54 Näshulta hvo A.L. Jägerklou 1881-12-27 Inspektor 1940-07-03
10:55 Husby Rekarne hvo Helmer Bylin 1888-05-26 Folkskollärare 1940-07-30
10:56 Ärla hvo Richard Hasselkvist 1893-07-15 Byggn. Verkmästare 1940-06-14
10:57 Länna hvo Otto S. Öhlin 1888-04-09 Arrendator 1940-07-25
10:58 Åkers hvo Gunnar Lundquist 1894-07-26 F.d. Sergeant 1940-06-18
10:59 Mariefred stad – Kärnbo hvo Eskil Jansson ? Kontorist 1940-06-26
10:60 Taxinge hvo Carl O. Pettersson 1890-01-26 Byggmästare 1904-06-14
10:61 Västermo hvo P.A. Lundgren 1892-05-03 f.d. styrman 1940-07-23
10:62 Öja hvo Gustav Söderberg 1898-09-12 Verkstadsägare 1940-06-25
10:63 Lista hvo G. Emil Peterson 1891-06-05 Herr
10:64 Gillberga hvo Ragnar Hagström 1885-05-17 Kontraktsprost 1940-08-14
10:65 Eskilstuna stads hvo C. Gust. Andersson 1892-09-01 Civilingenjör 1940-06-26
10:66 Stenkvista hvo Jarid Wouge 1888-04-01 f.d. befallningsman 1940-07-25
10:67 Barva hvo Isack Larsson 1896-02-20 Arrendator 1940-06-14
10:68 Vansö – Härads hvo Saknas Ej uts.
10:69 Strängnäs hvo C.W. Carlsson 1885-04-10 Ingenjör 1940-07-09
10:70 Toresunds hvo J.B. Larsson 1892-04-20 Tegelbruksarbetare
10:71 Ytterenhörna – Överenhörna hvo H. Gustafson 1892-08-01 Hemmansägare 1940-07-09
10:72 Tumbo – Råby Rekarne hvo Carl Emil Larson 1878-06-01 Grosshandlare 1940-07-23
10:73 Torshälla landsförsamlings hvo Ej uts.
10:74 Torshälla stad – Vallby hvo Algot Edvin Valdemar Eriksson 1893-02-24 Verkmästare 1940-06-20
10:75 Sundby – Jäder – Kjula – Hammarby hvo Erik Lundborg 1890-05-02 Folkskollärare 1940-06-26
10:76 Helgarö – Fogdö hvo J. Ernfrid Hamlin 1880-07-25 Nämndeman 1940-06-18
10:77 Aspö hvo Karl Andersson 1893-08-28 Arrendator 1940-07-30
10:78 Ytterseleö – Överseleö hvo J.A. Lindblad 1881-02-09 Smed 1940-06-14