Enhörna hemvärnsområde (1967-1976)

På krigsarkivet finns ytterst lite material från Enhörna hemvärnsområde. Ursprungligen tillhörde det Strängnäs försvarsområde (fo 43) och tillhörde Eskilstuna hemvärnskrets. Det hette då Ytterehörna-Överenhörna hemvärnsområde 433:18, men från den första juli 1967 överfördes det till fo 44 efter att Enhörna kommun kommit att tillhöra Södertälje.

Enhörna hemvärnsområde verkade fram till 1976 då det efter en sammanslagning med Turinge hemvärnsområde fick namnet Turinge-Enhörna.

Hemvärnschefer under dess verksamma period i Södertälje hemvärnskrets var:

1967-1973 Gunnar Wistedt
1973-1975 Bo Lundgren

 

Mobiliseringsförråd Årby
Lat long 59.267048, 17.439916

årby-fr-vägen

Uppgiften som hemvärnet hade vid Årby har varit litet svår att tyda, det enda jag hittat är ett med blyerts handskriven dokument tillsammans med en skiss över området som förmodligen gjordes av hemvärnschefen för Enhörna hemvärnsområde. Det handlade om ett mobgrpförråd.

Vid ett larm skulle stabens expeditionslotta kontakta alla enligt en larmplan och gruppering för bevakning och försvar av skyddsområdet skulle ske med 20 man och ett befäl.

Del av skissen som visar skyddsföremålet och olika posterna. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde (F2:1).
Del av skissen som visar skyddsföremålet och olika posterna. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde.

Förste man på plats skulle inta post på berget. Han hade vägen som bevakningsområde. Efterhand skulle denna post vara dubbel. sambandet skulle ske via en lina från berget till den slutna delen.

Andre man på plats skulle patrullera runt skyddsföremålet (det streckade förrådet på skissen) och intilliggande ekonomibyggnader. Nattetid dubbelpost. Patrullens samband skulle ske med visselpipa.

Kontroll av behörig personal

Kommendantstaben för Stockholms försvarsområde lämnade förseglade kuvert med krigsuppgifter och förteckning över förbandskoder för behörig personal vilket endast fick brytas vid högsta hemvärnsberedskap. Detta för att kunna göra legitimationskontroll på inpasserande till objektet. Kuvertet var förseglat med lack och sigill och förvarades hos hemvärnschefen.

Kuvertet finns sparat hos krigsarkivet och är fortfarande obrutet skick. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde.
Kuvertet finns hos krigsarkivet och är fortfarande i obrutet skick. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde.

 

Tre kulsprutegevärskyttar skulle placeras ut, en på berget, en bakom den mindre ekonomibyggnaden öster om landsvägen alternativt framför bostadshuset som låg väster om landsvägen. Den tredje i den slutna delen, beredd att understödja de andra två. Skogsbrynet skulle larmmineras, för att avslöja eventuella sabotagepatruller.

Soldaterna var beväpnade med gevär, k-pistar, kulsprutegevär, handgranater och ett antal pansarskott.

Mobiliseringsförråd (mobförråd) fanns utspridda över hela landet och skulle hindra fienden att sabotera eller bomba större centralförråd. Varje förråd innehöll materiel för ett förband och härifrån hämtades vanligtvis materielen och kördes till en mobiliseringsplats som oftast låg inom en radie av några kilometer. Förråden var likt detta och låg oftast på landet och såg ut som lador eller redskapslider. Totalt fanns ungefär 3 000 stycken i hela landet.

Just det här förrådet verkar ha utgått i mitten av 1970-talet.

Innehållet som publiceras på SÖDERTÄLJESBEREDSKAP.SE omfattas av grundlagsskydd.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet.
  Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

2 svar på ”Enhörna hemvärnsområde (1967-1976)”

 1. Hej, Det fanns ett mobiliseringsförråd på Ekensbergs Säteri i Enhörna fram till slutet av 70-talet.
  Min far arrenderade gården och var tillsyningsman för förrådet. Det låg i gamla ladugården som var byggt i tegel.
  Numera är byggnaden ombyggt till ridhus.
  Förrådet var ingenjörstrupperna och stora spetsplogar förvarades utanför bl a.
  Jag var med när min far och chefen för förrådet gick igenom rummen.
  Flera mindre schaktmaskiner förvarades där så kopplingen till Ing 1 var ganska naturlig.

Kommentarer är stängda.