Information och kontakt

Den här sidan handlar om de förberedelser som gjordes i Södertälje innan kriget och hur man mobiliserade under kriget. Sedan ett försök att så detaljerat som möjligt beskriva de fyra inriktningarna av totalförsvaret, nämligen militärt-, civilt-, psykologiskt- och ekonomiskt försvar. Totalförsvaret var en produkt av erfarenheterna från andra världskriget då man visste att hela befolkningen och alla dessa grenar skulle beröras av ett krig. Efter riksdagens ödesdigra beslut för ungefär tjugo år sedan avvecklades allt detta. Något våra makthavare på senare tid verkar ha ångrat.

Ambitionen med sidan är att på ett begripligt sätt beskriva detta utifrån ett Södertälje perspektiv. Sedan februari 2016, då sidan hade premiär har en hel del researcharbete i olika arkiv och skrifter gjorts och sidan kommer vart efter fyllas på med nytt material. Texterna bygger framför allt på arkivmaterial, skrifter och andra öppna källor. Sidan är icke kommersiell och drivs på författarens fritid.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via kontaktformuläret här nedanför:

  Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

  www.södertäljesberedskap.se har sedan maj 2016 beviljats utgivningsbevis av Mediemyndigheten. Utgivningsbeviset ger grundlagsskydd för det som publiceras på webbplatsen på samma sätt som gäller för etablerade digitala och tryckta medier samt TV och radio.

  Att en publicering på nätet har grundlagsskydd innebär att den omfattas av reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskydd innebär bl.a. att:

  • Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen (censurförbud) vilket bl.a. innebär att dataskyddsförordningen GDPR inte gäller.

  • Det är Henrik Lindkvist (utgivaren) som ansvarar för det som publiceras.

  • Meddelare har rätt att vara anonyma, myndigheter får inte efterforska deras namn och ansvarig utgivare får inte avslöja meddelarens identitet.

  Dataskyddsförordningen GDPR gäller inte för databaser som har utgivningsbevis om tillämpningen av data strider mot yttrandefrihetsskyddet som stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen. Datainspektionen är därmed i princip förhindrad att ingripa mot publicering på en databas med utgivningsbevis. Ansvar för ett offentliggörande av kränkande uppgifter om en person i en databas kan i stället göras gällande enligt reglerna om förtal som utgör ett av de s.k. yttrandefrihetsbrotten.