Mörkö hemvärnsområde 1940-1951

Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.
Sammanställning av antal hemvärnsmän under åren 1940-1951. Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.

Hemvärnsområdet organiserades under Södermanlands inskrivningsområde, senare Strängnäs försvarsområde (fo 43), och var en del i Nyköpings hemvärnskrets. Hemvärnsområdet numrerades mellan åren 1940-1942: 10:23. Samt under åren 1943-1951: 431:23.

Vid bildandet av hemvärnsområdet den 14 juni 1940 tillförordnades den förste hemvärnschefen Hugo Abrahamsson vilken var född 4/11 1890 och verkade som lantbrukare i Höga på Mörkö.

Det saknas för närvarande uppgifter om vilka som var hemvärnschefer under perioden, men det är inte omöjligt att Hugo var med under hela perioden.

I sammanställningen till vänster syns antalet hemvärnsmän och extra hemvärnsmän (reservhemvärnsmän).

År 1952 sammangår Hölö och Mörkö hemvärnsområden till Hölö-Mörkö hemvärnsområde. Och Mörkö hemvärnsområde upphör därmed som eget område.

Innehållet som publiceras på SÖDERTÄLJESBEREDSKAP.SE omfattas av grundlagsskydd.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet.
  Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Lämna en kommentar