Södertälje hemvärn 1940-1945 (del III)

Intresset har varit stort när det gäller de tidigare artiklarna, I och II om hemvärnet i Södertälje och dess uppkomst. Kanske för att det ligger i tiden att återigen förbereda ett folkligt förankrat försvar. Här kommer därför del III som handlar om gruppchefsutbildningar, godsägarnas blockeringsförberedelser mot luftlandsättningar och sist men inte minst kompaniets sammansättning, som kanske framförallt är av intresse för Södertäljebor som kanske känner igen namnen på sina släktingar.    

Helgkurser i Södertälje för blivande gruppchefer

Det fanns ett stort behov av att utbilda gruppchefer, sammanlagt fanns det ett trettiotal hemvärnsmän som var intresserade av att utbilda sig som gruppchefer. Utbildningen som hölls i Tullinge gjorde det dock omöjligt för många att kunna delta, därför planerade och ordnade Simonsson en utbildning på hemmaplan under fyra helger, med början i slutet av oktober och under november månad. Han ”utverkade permission med bibehållen lön” från hemvärnsmännens arbetsplatser, då man på den tiden även arbetade på lördagar. Detta var inga problem hos företagen som var tillmötesgående.

Den teoretiska utbildningen hölls i en skolsal i Tekniska skolan. Måltiderna ordnades av Södertäljes lottor i Bryggeriets arbetarmatsal. Råvarorna rekvirerades via hemvärnsexpeditionen och kom i rikliga mängder. Det som blev över skänktes till Frälsningsarmén, och bl. a. kalops och potatis stillade hungern hos fem familjer.

Från Livgardet kom en instruktör och kursledare, fänriken N. Lundgren och tillsammans med två underbefäl.

Övningsplanen med de olika utbildningsmomenten för gruppchefer. Källa: Södertälje hemvärn, avgående skrivelser (1940)

Söndagen den 17 november var sista dagen på gruppchefsutbildningen och överstelöjtnant Alf Sandmark från hemvärnsexpeditionen i Stockholm deltog för inspektion. Simonsson hade därefter bjudit in honom och kretschefen Einar Rosander på middag i sitt hem. Även ing. Bernström skulle vara med, då man från högre ort hade planer på att överföra Västertälje och Tveta socknar från Turinge till Södertäljes hemvärnsområde.

Förhindrande av luftlandsättningar

Ett brev skickades ut i början av november till alla markägare, där man ville att dessa vid ett eventuellt krigsutbrott skulle förbereda sig att blockera större öppna fält (100×400 m) med maskiner och redskap. Simonsson lämnade exempel på lämpliga föremål att blockera med, t. ex: vagnar, bilar, plogar, harvar, tröskverk, kraftiga stolpar och stockar.

I egenskap av hemvärnsområdesbefälhavare i Södertälje bleve jag synnerligen tacksam, om detta kunde bringas till Eder underställd personals kännedom och om mina telefonnummer kunde anslås vid gårdstelefonen för att användas i händelse av fientlig luftlandsättning, även fallskärmshoppning, eller annat misstänkt skulle inträffa i luften över eller på Eder egendom. Är telefonen obrukbar, måste rapport till mig sändas med bud på snabbaste sätt.

Markägarna uppmanades också att i fredstid planera för hur en blockering på deras markägor på bästa sätt skulle utföras, så att det vid ett krigsutbrott skulle kunna genomföras snabbt.

Ett kompani har tagit form

Cykelpatrull ur hemvärnet. Källa: Vykort, insamlingen på post för Sverige.

I slutet av november, efter att de kommunala instanserna granskat lämpligheten hos de föreslagna hemvärnsmännen så hade ett hemvärnskompani tagit form. Simonsson hade i sin stab en adjutant, tre plutonchefer, (tre ställföreträdare), tolv gruppchefer med lika många ställföreträdare. Den självständiga hemvärnsgruppen var redan i ett tidigt stadium den väsentligaste enheten.

Här nedan kan du se vilka som ingick. Kanske är DU släkt med någon av dessa herrar och kan bidra med mera detaljer kring deras uppoffringar under den femåriga beredskapen. eller finns det kanske fotografier i gamla familjealbum? Bidrag tas självklart emot med glädje.

Stabsadjutant 

Bror Magnus Malmberg f. 1910-03-07  † 1957-01-17 arbetade till vardags som kontorist på Södertälje bryggeri. Tjänstgjorde som Simonssons adjutant från 1940 till sin plötsliga bortgång den 17 januari 1957. Jordfästningen skedde i S:ta Ragnhilds kyrka och stf. hemvärnschefen Gustaf Jansson förde hvfanan.

1:a Pluton

Plutonchef John Adolf Hjelm 1895-06-01 i Södertälje † 1983-01-03 arbetade som kontorist på Scania Vabis, hans militära utbildning var halvtroppchef vid infanteriet 460 tjänstgöringsdagar.  Utbildade sig först som gruppchef och sedan plutonchef i Tullinge 23-28 sept 1940.

Stf. Plutonchef Ivan Gustav Blomkvist f. 1905-04-29 † 1980-03-07 montör

Gruppchef John Rune Jansson f. 1908-06-26 † 1977-08-01 montör

Gruppchef Karl Adolf Georg Karlkvist f. 1904-01-05 † 1982-09-02 förrådsarbetare

Gruppchef Karl Albert Karlsson 1902-12-31 † 1970-04-16 snickare

Gruppchef Bror Tolv Svensson f. 1907-08-11 † 1967-06-13

2:a pluton

Plutonchef Karl Olof Dahlin f. 1895-04-06 i Elfros Jämtlands län. Arbetade som ingenjör vid Baltic. Bosatt i Målsta, Östertälje. Hans militära utbildning var troppchef vid fältartilleriet, 485 dagar. Skytteklass 4 A och M i fältskjutning. Utbildade sig först som gruppchef och sedan plutonchef i Tullinge 23-28 sept 1940.

Stf. plutonchef Thure Ludvig Ling f. 1900-05-27 svarvare

Gruppchef Rolf Karl Allan Nybleus f. 1916-10-08 kontorist

Gruppchef Roland Johan Andersson f. 1908-09-25 filare

Gruppchef Helge Sixten Johansson f. 1900-12-16 reparatör

Gruppchef Johan Edvin Fredrik f. 1888-07-30 montör

3:e pluton

Plutonchef Arne Gunnar Fredrik Almfeldt f. 1912-03-25 i Sigtuna, tjänsteman vid Södertälje bryggeri, bodde på Nygatan 29 B. Utbildad gruppchef vid infanteriet 260 tjänstgöringsdagar. Skyttekklass B, civila guldmärket. Utbildade sig först som gruppchef och sedan plutonchef i Tullinge 23-28 sept 1940.

Stf. plutonchef Viktor Sterne f. 1910-03-29 ingenjör

Gruppchef Jakob Ståhl f. 1908-12-21 mek. arbetare

Gruppchef Ernst Johansson f. 1888-01-13 reparatör

Gruppchef Per Erik Stockhaus f. 1921-04-20 studerande

Gruppchef Johan Gunnar Stenberg f. 1892-05-17 förman

Ställföreträdande gruppchefer

Gustaf Ingemar Engström f. 1916-09-02, metallarbetare

Stig Wickman f. 1914-08-18, snickare

Oscar Henry Göthe f. 1903-08-01, snickare

Ernst Peter van Zwoll  f. 1905-12-18, svarvare

Sven Vilhelm Magnusson f. 1912-11-04  † 1982-03-11, kontorist

Inge Allan Johansson f. 1907-07-22, filare

Stig Börje Holmerin f. 1914-06-09, filare

Fritz Wilhelm Vidén f. 1909-06-24, handelsbiträde

John Edvin Svensson f. 1899-11-09, fräsare

Hans Levin f. 1908-10-27, förrådsvakt

Kaj Fredrik Hansén f. 1923-05-16, kontorsbiträde

Karl Petter Andersson f. 1885-09-24, åkare


Klicka här för att läsa del IV som bl. a. beskriver uppgifterna, skyddsföremålen och vägspärrarna som var planerade.