Turinge-Enhörna hemvärnsområde (1976-1986)

Hemvärnsområdet var aktivt fram fram till 1986 då man efter en översyn slog ihop Turinge-Enhörna med Järna samt Hölö-Mörkö och kallade dessa för Öknebo hemvärnsområde. Nu bildades istället tre plutoner nämligen Turinge, Järna och Hölö.

Hemvärnschefer

1976-1977 Allan Nordstedt
1977-1986 Nils-Åke Nilsson

År 1979 bestod hemvärnsområdet av en stab samt tre grupper. Den totala styrkan var 42 man. Deras förstahandsuppgifter var att skydda tre stycken mobiliseringsförråd. Generellt skulle man skydda mot spioneri, sabotage, brand och annan skadegörelse samt mot fientligt anfall (patrullföretag). Stabsplatsen (upl) var lokaliserad till ett villaområde i Nykvarn.