Vårdinge hemvärnsområde 1940-1968

I begynnelsen ett hemvärnsområde som omfattade Vårdinge, Överjärna och Ytterjärna socknar. Från 1943 bildar Över- Ytterjärna ett eget hemvärnsområde. För att från 1/10 1968 sammangå i Järna hemvärnsområde. Har inte gått att finna så mycket i arkiven kring Vårdinge hvo. Vet du mera hör gärna av dig med info: Information och kontakt

Hemvärnschefer

1940-1941 Arvid Broms

Född 26:e november 1892 i Stockholm. Förutom aktiviteterna inom hemvärnet var han bl. a. ledamot av kommunfullmäktige och taxeringsnämnd i Ytterjärna socken.  Han var senare hemvärnschef i Över-Ytterjärna hemvärnsområde fram till sin död 26 september 1950.

1941-1949 Åke Uhlénius

Handelsresande, född 1911.

1949- 1951 Hugo Johansson

Stenarbetare, född 1897. Från Mölnbo.

1951-1956 (15/4) Göran Sundsgård (Pettersson)

Född 1921-04-20, verkmästare vid Svenska madrass- & täckfabriks AB i Järna. Ivrig jägare och friluftsman från  Björnidet Mölnbo. Utbildad på I 1 specialkompani för tunga vapen. Ansökte 15/11 1954 om att lämna befattningen pga privata skäl men det visade sig omöjligt att bevilja den. Det var först i mars 1956 som hemvärnschefen i Järna fick ett förordnande att upprätthålla befattningen i Vårdinge hvo.

1956 (15/4)- 1957  Nils Carlqvist

Lantbrukare, Bankesta gård, Järna. (Även hvc i Järna under denna tid).

1957-1968 Ingemar Olofsson  

Lantbruksinspektor och godsägare Hjortsberga gård, Mölnbo.

1951 Diskussioner om sammanslagning med Järna

I samband med att den nya kommun och landsfiskaldistriktsindelningen skulle träda i kraft 1952 gjordes även en översyn av hemvärnets områdesindelning och så även kretsarna på riksnivå.

Ett förslag fanns från hemvärnsstaben att Vårdinge hemvärnsområde skulle sammanslås med Över- Ytterjärna hemvärnsområde. Detta för att Dessa skulle ingå i den nya storkommunen Järna.

Kretschefen Simonsson lämnade ett svar att dessa bägge hemvärnsområden under första tiden var sammanslagna till ett. Men de delades upp då det medförde så många nackdelar ur rekryterings- och utbildningssynpunkt. 

Simonsson nämner också att kommunsammanslagningen var impopulär särskilt i Vårdinge, som har sitt geografiska centrum i Mölnbo och sitt merkantila centrum i Gnesta och nu får alla kommunala organ i Järna. Mellan de bägge kommunerna ligger ett 4-5 kilometer brett obebyggt skogsområde. Bussförbindelser saknas mellan kommunerna och tågförbindelser är endast sex i vardera ritningen per dygn.

I Vårdinge råder också ett nyvaknat hemvärnsintresse tack vare den energiske och lämplige hemvärnschefen Göran Sundsgård. I Järna har det också varit till det bättre och förutsättning för att det där ska bli bra är helt beroende på om den påtänkte och av mig föreslagne nye hvch Carlqvist snarast kan tillträda befattningen efter K.G. Blomkvist. Skulle nu en sammanslagning ske, varvid Sundsgård som den äldre finge bli chef för det sammanslagna området, kommer Järna-delen att känna sig tillbakasatt och hemvärnsarbetet blir lidande. Värst blir det dock, om förråden skulle sammanslås till ett och förläggas till endera av de nu disponerade lokalerna. 

/ Södertälje den 28 december 1951 Sten Simonsson Khvch