Hölö-Mörkö hemvärnsområde 1952-1986

Foto: Henrik Lindkvist (2023).
Uppgifternas källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.
Uppgifternas källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnschefen med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen 1940-1975.

År 1952 sammangår Hölö och Mörkö hemvärnsområden och blir ett hemvärnsområde, nämligen: Hölö-Mörkö (431:22) Från år 1954 införs ny numrering på hemvärnsområdet (4315). 

Från den första juli 1971 ingick Hölö-Mörkö hemvärnsområde i Södertälje hemvärnskrets och Stockholms försvarsområde (fo 44) enligt en försvarsområdesorder (272). 

Krigsuppgifter

Krigsuppgiften vid högsta beredskap var att en grupp skulle bevaka landsvägsbron och Skansundets färjeläge skulle bevakas med två grupper. 

År 1972 hade den gamla bron ersatts med en ny fast betongbro som byggts mellan Hölö och Kasholmen på Mörkö. Som krigsuppgift hade nu denna bro utgått. Man kraftsamlade nu allt till Skansunden.

Detaljerade uppgifter om styrkans storlek går inte att finna efter år 1962, då anges bara om det är mindre än 100 hemvärnsmän.

Skiss som visar hur Hölö-Mörkös hemvärnsförband skulle gruppera vid Skansundet. 1975. Källa. KrA.

Organisation 1977

Organisation 1981

Hemvärnschefer

1971-1981 Per Lillje  

1982-1984 Olle (Olof) Eriksson

1984-1986 Hans Karlsson 

Sammanslagning av hemvärnsområden

Under året 1985 diskuterades med hemvärnsavdelningen i Stockholm, att göra en sammanslagning, då ett hemvärnsområde behövde ha en viss numerär. 1986 trädde den administrativa ändringen i kraft och efter sammanslagning av Turinge-Enhörna, Järna och Hölö-Mörkö hemvärnsområden blev det nya hemvärnsområdet kallat Öknebo hemvärnsområde, ett övergripande namn för det tre som även efter ändringen kunde behålla sina särarter fast nu som tre plutoner, Turinge, Järna och Hölö.