Uppgifter för hemvärn och civilförsvarspolis

I mitten av 1970-talet hade Södertälje hemvärnskrets ett antal skyddsföremål som vid beredskap eller krig skulle bevakas och i några fall även försvaras.

Kretshemvärnschefen med stab skulle gruppera i Södertälje polisstation på Jovisgatan 5 och efter mobilisering i huvudcentralen i Badhusparken.

De olika hemvärnsområden som var organiserade i mitten av 1970-talet. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde (1975).
De olika hemvärnsområden som var organiserade i mitten av 1970-talet. Källa: KrA, Turinge hemvärnsområde (1975).

Enhörna hemvärnsområde (uppgick efter 1976 i Turinge hemvärnsområde) skulle med en eller två grupper bevaka mobiliseringsförrådet i Årby.

Järna hemvärnsområde skulle bevaka färjelägret Brandalsund med en kulsprutegrupp. Radiolänkstationen i Skäve bevakades av två hemvärnsgrupper medan radiolänkstationen i Nådhammar och radiokontrollen i Hjortsberga bevakades av civilförsvarspoliser.

Turinge hemvärnsområde hade två mobiliseringsförråd ett i Sundsvik och ett stort i Tingstaden som skulle bevakas av vardera en hemvärnsgrupp. I slutet av 1950-talet fanns även ett tredje förråd i Ströpsta, men det utgick i senare planläggning.

Förrådsbyggnaden i Tingstaden (2015).
Förrådsbyggnaden i Tingstaden (2015).

 

Inom Södertälje hemvärnsområde fanns nio fasta skyddsföremål som skulle bevakas samt Mälarebron och Slussbron som skulle försvaras. När det gäller Mälarebron hade man avdelat störst resurser med tre grupper som hade förstärkningsvapen i form av kulspruta och granatgevär. Slussbron hade liknade understöd men försvarades med två grupper.

I Södertälje uthamn sköttes bevakningen med två hemvärnsgrupper som hade understöd av förstärkningsvapen ksp och grg. Resterande uppgifter skulle skötas av civilförsvarspolis. Det var Civilförsvarets huvudcentral i Badhusparken (1+8), Järnvägsbron Engelbrektskanalen (1+8), Södertälje hamn (1+8), SJ driftcentral (1+8), Transformatorstationen i Uthamnen (2+16), Telestationen på Nygatan 5 (1+8), Telefonanläggning Södertälje södra station (1+4) och oljeupplaget i Uthamnen (2+20).

Saab-Scania hemvärnsområde Skulle bevaka företagets anläggningar med tio grupper, dessutom skulle man försvara Järnvägsbron med fyra grupper och E4-bron med fem grupper.

Hölö-Mörkö hemvärnsområde skulle med en grupp bevaka landsvägsbron 3 km sydväst om Mörkö kyrka samt med två grupper färjelägret Skansundet.

Astra hemvärnsområde hade tre grupper organiserade som skulle bevaka företagets anläggningar samt (2+20) civilförsvarspoliser.

 

Ammunitionsförråd i Solvik

Vid den här tiden fanns det sex olika ammunitionsförråd i stockholmsområdet. Något eller några av dessa är fortfarande i bruk och kan därför inte omnämnas här.

Gemensamt för Södertälje-, Salem-, Grödinge- och huddinge hemvärnskretsar var att spränghandgranater, pansarskott, larmminor och stridsvagnsminor centralförvarades i ett ammunitionsförråd i Solvik som var byggt av betong under 1960-talet. Den 26 november 1986 sprängdes hela förrådet i luften. Mer om det i en kommande artikel.