Södertörns hemvärnskrets 1940-1943

Södertörns hemvärnskrets bildades 1940 och upphörde 1946. Inom kretsen ingick 5 hemvärnsområden. År 1941 fanns 766 st kontraktsanställda hemvärnsmän och 89 reservhemvärnsmän att tillgå.

Kretschefer var:

1940- 1941 Einar C.A. Rosander

✭ 29/3 1894 – ✝︎ 15/7 1954. Advokat, reservofficer. Bodde i Tullinge kanthem 135. Förordnad till kretschef 6/8 1940. Slutade pga sjukdom.

1941- 1943 Carl-Olof Lilliesköld  (t.f kretsbefälhavare)

✭ 27/1 1896 – ✝︎ 22/12 1969. Fängelsedirektör, reservofficer med Kaptens grad. Från Svartsjö förordnades till kretschef 1941. Även förordnad 21/6 1940 som hemvärnsområdesbefälhavare i Mälaröarnas hvo fram till slutet av 1942.

Nedan är ursprungsläget 1940-1943

Hemvärnsområde:dddd Hemvärnsområdesbefälhavare: Omfattning:
1:10 Nynäshamns hvo Victor Hällman Sorunda socken. Nynäshamn köping, Torö, Ösmo socknar utom en del öar. Gräns i söder och öster: En rät linje Fifångs norra udde – stranden 500 m väster om Västankärr, fastlandsstrandlinjen till konabben (3,7 km sydsydost Torö k:a), en rät linje Konabben-udden 7 km söder om Nynäs gård (1,7 km väster om Kalkskärs sydudde), fastlandsstrandlinjen. Öar, som skäras av ovannämnda gränslinjer, utgå i sin helhet.
1:11 Södertälje hvo Sten Simonsson Södertälje stad. Östertälje (med Ingelsta) socken.
1:12 Rönninge hvo Tore Cedergren Salem (med Rönninge), Grödinge socknar.
1:13 Haninge hvo Claes Lagergren Västerhaninge, Österhaninge, Dalarö, Tyresö socknar.
1:14 Mälaröarnas hvo Carl-Olof Lilliesköld Adelsö, Ekerö. Färentuna, Hilloshög, Munsö, Skå, Sånga socknar.

1943-1946

Hemvärnsområde: Befälhavare: Omfattning:
441:1 Nynäshamns hvo Victor Hällman Nynäshamn
441:2 Västerhaninge A. Hedén Västerhaninge
441:3 Österhaninge C. Willix Österhaninge

Från den 1/1 1947 tillhör Södertörns hvk och områden annat Fo.

Innehållet som publiceras på SÖDERTÄLJESBEREDSKAP.SE omfattas av grundlagsskydd.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet.
  Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Lämna en kommentar