Södertörns hemvärnskrets 1940-1943

Södertörns hemvärnskrets bildades 1940 och upphörde 1946. Inom kretsen ingick 5 hemvärnsområden. I Juni 1940 fanns 808 hemvärnsmän samt 98 reservhemvärnsmän organiserade och i vapenväg fanns 90 karbiner och 3 pistoler. År 1941 fanns 766 st kontraktsanställda hemvärnsmän och 89 reservhemvärnsmän att tillgå.

Kretschefer var:

1940- 1941 Einar C.A. Rosander

✭ 29/3 1894 – ✝︎ 15/7 1954. Advokat, reservofficer. Bodde i Tullinge kanthem 135. Förordnad till kretschef 6/8 1940. Slutade pga sjukdom.

1941- 1943 Carl-Olof Lilliesköld  (t.f kretsbefälhavare)

✭ 27/1 1896 – ✝︎ 22/12 1969. Fängelsedirektör, reservofficer med Kaptens grad. Från Svartsjö förordnades till kretschef 1941. Även förordnad 21/6 1940 som hemvärnsområdesbefälhavare i Mälaröarnas hvo fram till slutet av 1942.

Nedan är ursprungsläget 1940-1943

Hemvärnsområde: Hemvärnsområdesbefälhavare: Omfattning:
1:10 Nynäshamns hvo Victor Hällman Sorunda socken. Nynäshamn köping, Torö, Ösmo socknar utom en del öar. Gräns i söder och öster: En rät linje Fifångs norra udde – stranden 500 m väster om Västankärr, fastlandsstrandlinjen till konabben (3,7 km sydsydost Torö k:a), en rät linje Konabben-udden 7 km söder om Nynäs gård (1,7 km väster om Kalkskärs sydudde), fastlandsstrandlinjen. Öar, som skäras av ovannämnda gränslinjer, utgå i sin helhet.
1:11 Södertälje hvo Sten Simonsson Södertälje stad. Östertälje (med Ingelsta) socken.
1:12 Rönninge hvo Tore Cedergren Salem (med Rönninge), Grödinge socknar.
1:13 Haninge hvo Claes Lagergren Västerhaninge, Österhaninge, Dalarö, Tyresö socknar.
1:14 Mälaröarnas hvo Carl-Olof Lilliesköld Adelsö, Ekerö. Färentuna, Hilloshög, Munsö, Skå, Sånga socknar.

1943-1946

Hemvärnsområde: Befälhavare: Omfattning:
441:1 Nynäshamns hvo Victor Hällman Nynäshamn
441:2 Västerhaninge A. Hedén Västerhaninge
441:3 Österhaninge C. Willix Österhaninge

Från den 1/1 1947 tillhör Södertörns hvk och områden annat Fo.