67.lvkanbatt Lv 10 tollare

Tollareställningen på Värmdö var i september 1939 en av Stockholms fjorton grupperade förband av luftvärnskanon-batterier. Det bestod av tre stycken 7,5 cm kanoner. Kvar i dag är pjäsvärn, E-värn, och signalvärn format som en åtta samt ett manskapsskyddsrum (MS värn) som är plomberat. Barackerna och förråden är sedan länge borta. Det verkar inte som några stormhinder eller infanterivärn byggdes på denna plats.

Luftvärnsställningarna överläts från Försvarsmakten till Nacka kommun år 2005. I maj 2009 bildades naturreservatet Tollare där den gamla luftvärnsställningen är belägen.På en informationsskylt som Nacka kommun placerat i anslutning till den f.d. batteriplatsen står att läsa att det är den är bäst bevarade anläggningen av sitt slag i Stockholmsområdet, och att värnen är upptagna som bevakningsobjekt i Riksantikvarie-ämbetets fornminnesregister. Resterna som finns kvar är välbevarade, med undantag av förhållandevis lite klotter.

Överblick

Källa: KrA / Stockholms försvarsområde / Kommendantstaben / Befästningsplan Stockholm juli 1944.

PJÄSVÄRN #1

Pjäsvärn 7,5 kanon. Foto: H. Lindkvist 2023.

När man via stigen beger sig upp för backen uppenbarar sig det första pjäsvärnet för 7,5 cm kanonen.

Pjäsvärn #1 sedd från andra sidan. Foto: H. Lindkvist 2023.
Pjäsvärn #1 insidan detalj av amunitionsnisch. Foto: H. Lindkvist 2023.

Man ser tydligt hur värnen är byggda direkt på bergshöjden, därav att de fortfarande till stor del är befriade från oönskad växtlighet, till skillnad från många andra likvärdiga platser i länet.


luftvärnskulsprutevärn (Lvkspvärn)

Värn för luftvärnskulspruta. Ser ut att vara igenfyllt längre tillbaka i tiden. Foto: H. Lindkvist 2023.

eldledningsvärn

I förgrunden två st. Eldledningsvärn (E-värn). Foto: H. Lindkvist 2023.
Eldledningsvärn sluten cirkelformation. Foto: H. Lindkvist 2023.
Eldledningsvärn cirkelformad med en öppning. Foto: H. Lindkvist 2023.


signalvärn

Signalvärn format som en åtta. Foto: H. Lindkvist 2023.

PJÄSVÄRN #2


FLYGFOTO 1941

Foto över batteriet vid Tollare på 1000 meters höjd. Taget av F2 depå. Källa: A 401 1941-07-15-F2-41-129

PJäsvärn #3

Pjäsvärnsplats #3. Fantastisk utsikt! Tyvärr glömde jag ta kort på den! Foto: H. Lindkvist 2023.

MANSKAPSSKYDDSRUM (MS-VÄRN)

Man kan skymta manskapskyddet bakom stenröset. Foto: H. Lindkvist.
Den f.d. ingången ligger dold i bakkanten på ställningarna.
Plomberad ingång till MS-värnet. Någon har bemödat sig att klottra.

avslutningsvis

Foto: H. Lindkvist 2023.

Den som är uppmärksam kan se denna kvarlämnade hållare för tele/eller elledningar på andra sidan stigen. På dessa stålpinnar kan det ha suttit porslinspolar. Ammunitionsvärnet kan jag ha missat vid mitt besök en härlig sommardag den 28/6 2023, eller så är det raserat.

Från januari 1946 är ställningen inhängnad med ”fredsstängsel” mot nyfikna besökare. Barackerna försvinner troligen redan 1947 från platsen. Ungefär mitt i bild syns pjäsvagnsskjulet. I mobiliseringsplan för år 1947 finns luftvärnsbatteriet upptaget som 67.lvbatt Lv 10. Värmdö. med en mobiliseringstid på 48 timmar.


Växelbatteriplats lat, lon 59.301053, 18.243061

Kartan visar den alternativa batteriplatsen. Källa: KrA / Stockholms försvarsområde / Kommendantstaben / Befästningsplan Stockholm / 1943.