Nyköpings hemvärnskrets 1940-

Anledningen till att dåtidens hemvärnskretsar i Södertörn omnämns på denna sida, är att flera områden från beredskapsåren och framåt senare kom att tillhöra Södertälje alt. angränsade till. Exempel på detta är Hölö och Mörka hemvärnsområden.

Nyköpings hemvärnskrets omfattade 24 stycken hemvärnsområden och tillhörde ursprungligen Nyköpings försvarsområde (senare Strängnäs försvarsområde (fo 43).

Första hemvärnskretsbefälhavare var Ingmar Pontus Widebeck ✭ 11/8 1886 – ✝︎ 20/11 1967  Bankdirektör, f.d. Löjtnant i I 10 reserv. Förordnades till kretschef den 22 maj 1940.

Nedan kan du se hur indelningen i hemvärnsområden var ordnad 1940/1941, inkl. de första hemvärnsområdesbefälhavarnas förordnade. Svärta och Runtuna hvo hade vid tiden september 1940 inga förordnade chefer noterade.

Hemvärnsområde

Hemvärnsbefälhavare

Födelsedat

Yrke/Titel

Förordnad

10:1 Tunabergs hvo Sven Olof Daniel Danielsson 1885-06-03 Disponent 1940-06-14
10:2 Kila hvo Carl Sebastian Hugosson Tamm 1889-12-01 Lantbrukare 1940-07-03
10:3 Lunda hvo Björn Fritiof Zetterström 1894-10-09 Inspektor 1940-07-03
10:4 Tuna hvo Bengt Ludvig T? 1891-06-28 Godsägare 1940-06-18
10:5 Bergshammar hvo Carl Hedin 1878-07-30 Ingenjör 1940-07-25
10:6 S:t Nikolai hvo Klas Edvard Svensson 1892-09-20 Föreståndare 1940-06-27
10:7 Nyköpings stads hvo Jon Valdemar Villskog 1892-11-18 Redaktionssekreterare 1940-06-26
10:8 Björkviks hvo Erik Joel Secund 1889-12-12 Över… 1940-07-23
10:9 Stigtomta – Nykyrka – Halla hvo Gösta Odelberg 1894-08-14 Ingenjör 1940-05-14
10:10 Bärbo – Helgona – Råby Rönö hvo Gustaf Emanuel Larsson 1902-04-15 Lantbrukare 1940-06-20
10:11 Svärta hvo
10:12 Tystberga hvo Nils Erik Eriksson 1904-05-17 Auktionist 1940-07-09
10:13 Bälinge hvo Elof Oskar Andersson 1890-12-12 Trädgårdsmästare 1940-08-08
10:14 Runtuna hvo
10:15 Bogsta – Sättersta hvo Henry Viktor Hugo Sohlberg 1906-06-15 Kantor 1940-0614
10:16 Lästringe – Västerljungs hvo Kjell Einar Bernström 1888-04-10 Godsägare 1940-08-02
10:17 Lids hvo Gustaf Ivar Ljungwald 1904-06-10 Handlande 1940-06-26
10:18 Spelvik – Ludgo hvo Karl Gustaf Andersson 1879-08-06 Sotarmästare 1940-06-26
10:19 Ripsa hvo Karl-Olof Klintebäck 1891-11-18 Skogvaktare 1940-07-09
10:20 Torsåkers hvo Erik Ivar Johansson 1894-08-24 Lantbrukare 1940-06-27
10:21 Trosa hvo Axel Reinhold Löfgren 1894-06-16 Inspektor 1940-07-25
10:22 Hölö hvo Erik Johansson 1887-06-13 Lantbrukare 1940-08-02
10:23 Mörkö hvo Ivar Hugo Julius Abrahamsson 1890-04-11 Lantbrukare 1940-06-14
4:74 Kvarsebo hvo Carl Arvid Carlsson 1903-04-08 Arrendator 1940-06-26