Atomskyddsutställningen 1959

Under fem dagar i början av december 1959 arrangerade Södertäljeortens Civilförsvarsförening, Sveriges Civilförsvarsförbund, Försvarets forskningsanstalt och AB Atomenergi tillsammans en utställning i skyddsrummet, Badparken och i Societetssalongen.

Man ville enligt pamfletten visa och lära allmänheten hur de skulle skydda sig vid ett atombombsanfall. Bl a berättades att ett vanligt källarutrymme i en villa skulle ge ett ganska gott strålningsskydd, endast en tiondel så stark som ovan jord. Där skulle man också i förväg ha placerat livsmedel, vatten i plastflaska osv. Sedan hade man ordnat med en pulpetkarta över staden där den intresserade kunde trycka på en knapp för det område som var av intresse och därefter fick man svar vart utrymning skulle ske om ett framtida krig skulle inträffa. Det gjordes också reklam för hur staten och kommunerna gemensamt nu höll på att bygga större och kraftigare befolkningsskyddsrum som skulle skydda medborgarna mot detta atomhot.

atomskyddsutställning-1959