Lv 230 Fo 44 – Scania-vabis

För att öka eldkraften mot lågt fientligt flyg, beslutade Försvarsstaben i november 1942 att ytterligare fyra st 20 mm luftvärnsautomatkanontroppar skulle organiseras inom Stockholms försvarsområde. Två av dessa troppar förlades till Saltsjöbaden samt två till Södertälje. 

Denna placerades i inom Scania-Vabis industriområde med tre 20 mm pjäser. Den andra, i Baltic. Samtliga pjäser var sk. gåvomateriel där städerna och invånarna (Södertäljeortens luftvärnskommitté) samlat in pengar för inköp av pjäser och annat som skulle användas inom den egna orten. Benämndes ursprungligen Lv 155 L 1 senare under slutet av år 1944 var benämningen 230. lvakantropp.

Troppen placerades i inom Scania-Vabis industriområde med tre 20 mm pjäser. Två stycken takställningar, en på taket till huvudporten till verkstaden samt en på taket på gjuteriet. Den tredje ställningen bestod av ett trätorn i sandåsen inom stadsägan 517 A. Den 17 april 1943 gjordes slutbesiktning av de utförda pjäsvärnen och beredskapsrum, vilka berömdes i protokollet som gjorda på ett mycket gott sätt, och att arbetena godkändes och tacksamt emottogs på Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar. Allt arbete hade utförts i Scania-Vabis egna regi. Utöver detta byggdes värn och tre baracker upp inom den med stormhinder inhägnade ställningen.

STÖDJEPUNKT 230

Skissen visar stödjepunkt nr 230 vid Scania Vabis. Den visar trätornet med 20 mm luftvärnsautomatkanonen och ett antal värn som fanns till närskydd. Källa: KrA, Kommendanten i Stockholm, Stockholms försvarsområde avd 1f. 1945-01-09.
Flygfoto taget på 5 000 meters höjd över Scania-Vabis den 1943-08-17 avslöjar inget av ställningen som låg inom den röda cirkeln. Källa: KrA, Stockholms luftvärnsregemente Lv 10.

förbandet utbildas 1943

Chefen för A 401 tog fram utbildningsplaner och ställde instruktörer till förfogande. Personalen utbildades i Väddö under, i stort sätt, hela januari månad och därefter ca 14 dagar i ställningen. De tre luftvärnspjäserna lämnades ut från Södertäljes luftvärnsmateterielförråd den första februari. Provskjutningar ifrån ställningarna gjordes mellan den femte februari till den 15:e februari år 1943. 

Den 17 februari hempermitterades förbandet. Den 23 augusti organiserades återigen förbandet med 50% personalstyrka. Från första november 1943 beordrades markbevakning vid luftvärnsmateterielförrådet, en vaktstyrka sattes samman bestående av ett underbefäl och fyra meniga ur personal som var krigsplacerad bl. a vid detta förband. Personalen inkallades i perioder om fyra veckor. Vakt och postinstruktioner togs fram av platsbefälhavaren i Södertälje, och vaktens slutna del var förlagd till den här luftvärnsställningen.

Avveckling

Den 15 maj 1945 kl 12.00 hempermitterades alla luftbevaknings, och luftvärnsberedskapsförband inom Stockholms försvarsområde. Beredskapen skulle nu avvecklas.

Hösten 1947 sålde Arméns fortifikationsförvaltning barackerna vid Scania till högstbjudande. Förmodligen avvecklades själva stödjepunkten med tornet ganska kort härefter då marken där grustaget fanns bebyggdes av fler fabriksanläggningar.

1947 år mobiliseringstabell innehåller fortfarande förbandet som anges ha en mobiliseringstid på 36 timmar. Oklart vad som hände sedan, och hur länge detta fanns kvar.

Hör gärna av dig i kommentarsfältet eller skicka ett privat meddelande till mig om du har något mer att berätta.