Taxinge hemvärnsområde 1940-1952

Tillhörde i begynnelsen Södermanlands inskrivningsområde (I 10) och Strängnäs hemvärnskrets. Här ingick hela 49 hemvärnsområden, vilket torde blivit en utmaning att leda för dåvarande kretschefen Lennart Bernadotte.

Under 1942 års omorganisation infördes försvarsområden och därför ändrades indelningen i kretsar likaså. Strängnäs försvarsområde (fo 43) var nu uppdelat i tre ungefär lika stora kretsar med ca 25 hemvärnsområden per styck, nämligen; Nyköping hvk, Malmköping hvk och Eskilstuna hvk.

Taxinge, Mariefreds stad-Kärnbo och Enhörna var nu några av hemvärnsområdena som tillhörde Eskilstuna hemvärnskrets.  

Taxinge hemvärnsområde omfattade geografiskt en del av Mariefred och Taxinge socken. Bestod av en grupp med maxstyrka på 12 man. Den tilldelade teoretiska styrkan var 20 man men uppnåddes aldrig. Från år 1953 sammangår Mariefreds stad och Taxinge socken till ett hemvärnsområde – Mariefreds hemvärnsområde.

Hemvärnschefer Taxinge hvo

1940 – 1946 Carl O. Pettersson

✭ 26/1 1890 Byggmästare från Lövlund, Taxinge-Näsby. Förordnad som hvc 14/6 1940.


1947 – 1952 Eric A. Nilsson

✭ 12/3 1903 Trädgårdsmästare från Taxinge-Näsby.


Styrkeuppgifter Taxinge hvo

Vid bildandet av hemvärnsområdet bestod, i September 1940, styrkan av tolv man samt sex resevhemvärnsmän. Året därpå, i april 1941, fanns tio ordinarie och två reservhemvärnsmän organiserade.

Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnscheften med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen, Organisation av frivilligt hemvärn och driftvärn 1948-1962.

Från år 1953 ingår taxinge i Mariefred hvo.

Hemvärnschefer Mariefred hvo

1940 – 1955 Eskil Th. Jansson 

✭ 1911 Kontorist, Alphyddan, förordnades som hvc 26/6 1940.


1956 – ? Harry Teodor Bodin

✭ 1/9 1911 2/1 1989 Förvaltare, Taxinge-Näsby.


Styrkeuppgifter Mariefreds hvo

Källa: Krigsarkivet, Rikshemvärnscheften med hemvärnsstaben, Stabsavdelningen, Organisation av frivilligt hemvärn och driftvärn 1948-1962.

Uppgifter

I försvarsplanen från mitten av 1950-talet framgår att Mariefreds hemvärnsområde var organiserat i tre grupper (Mariefred) och en grupp (Taxinge). Totalt 31 man. 

Fotot föreställer Kungsladugårdens ladugårdsbyggnad, som bland annat inrymde Grafikens hus. Söndagen den 16 mars 2014 utbröt en brand i en angränsande lokal. När brandkåren kom till platsen var den gamla ladugårdsbyggnaden övertänd och arbetet koncentrerades till att begränsa branden. Ladugårdsbyggnaderna brann ner till grunden och ingenting gick att rädda. Orsaken till branden är inte fastställd. Statens fastighetsverk har (2023) planer på att återuppbygga den. Bild från maj 2009. Foto och information: Wikipedia.

Uppgifterna var att sätta upp skyltar vid två olika uppsamlingsplatser. Bevakning av Landsvägsbron och Järnvägsbroarna vid Läggesta. Folkhögskolan samt Gripsholms Kungsladugård skulle bevakas och skyddas. Taxinge gruppen om fem man, skulle bevaka ett drivmedelsförråd i Taxinge.

Har du mer information, är du välkommen att höra av dig. Klicka här för att komma till kontaktformulär eller skriv här nedanför i kommentarsfältet.