Ordlista

hvo –  Hemvärnsområde
lgc – Luftförsvarsgruppcentral

Civilförsvar

Hc = huvudcentral
Dc = distriktcentral
Oc = ombudscentral
Fe = framskjuten enhet
Opl = observationsplats