Varmt välkommen

Den här sidan handlar om de förberedelser som gjordes i staden innan kriget och hur man mobiliserade under kriget.  Sedan ett försök att så detaljerat som möjligt beskriva de fyra inriktningarna av totalförsvaret, nämligen militärt-, civilt-, psykologiskt- och ekonomiskt försvar. Totalförsvaret var en produkt av erfarenheterna från andra världskriget då man visste att hela befolkningen och alla dessa grenar skulle beröras av ett krig.

Efter riksdagens ödesdigra beslut för drygt tjugo år sedan avvecklades allt detta. Något som våra makthavare på senare tid verkar ha ångrat.

Ambitionen jag har med sidan är att på ett begripligt sätt beskriva detta utifrån ett Södertälje perspektiv. Vid premiären i början av februari 2016 har en heldel researcharbete i olika arkiv och skrifter gjorts och sidan kommer att fyllas på med nytt material med tiden.